Členská přihláška - Aikido SKP Ostrava

Osobní údaje
 
Kontakty
 
Další údaje
 
 
Souhlasy
 Zpracování osobních údajů

Beru na vědomí, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány a evidovány v databázi členů klubu a SKP Ostrava za účelem evidence členské základny, stupňů technické vyspělosti a komunikaci se členy, dále zpracovávány pro účely orgánů státní správy a samosprávy v případě žádostí o dotace, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 
 Prohlášení

Prohlašuji, že mi nejsou známy žádné závažné zdravotní komplikace, které by mohly přímo ovlivnit mou výuku aikido, v případě pochybnosti jsem tyto skutečnosti konzultoval se svým lékařem.

 
 Upozornění

Byl jsem upozorněn a beru na vědomí, že výuka aikido se řadí do kategorie se zvýšeným sportovním rizikem, a proto je na mém zvážení zdali se sám individuálně proti tomuto riziku pojistím. Ze strany klubu nebudu požadovat plnění tohoto rizika.

 
provozovatel pohodlne.info
Předvyplnit údaje do přihlášky?
Nyní jste přihlášen na portál pohodlne.info. Přejete si předvyplnit do přihlášky údaje z vašeho profilu?