Způsob využití systému

Náš informační systém je velmi variabilní a lze ho použivat, přesně podle požadavků obce. Seznamte se s typickými způsoby nasazení. Chcete ho využívat ještě jiným způsobem, klidně se na nás obraťte, přizpůsobíme se i Vám.

 

Katalog akcí a událostí

Pokud chce obec pouze zveřejňovat události na webu obce a správu událostí bude zajišťovat přímo administrativní pracovník (nebo pracovníci) obce.

 • Není nezbytné využívat on-line registraci a evidenci účastníků.

 • Lze využít i k propagaci událostí u nadřazeného portálu (např. mikroregion)

Tarif: MINI
 

Obec a její organizace se společnou ekonomikou

Do systému mohou přispívat pracovníci z obecních organizací samostatně. Z katalogi akcí je možné se přímo registrovat a provést platbu.

 • On-line registrace a správa účastníků.

 • Kontrola vstupu na akci.

 • Účastníkům můžete zasílat hromadné maily.

 • Ekonomika událostí je vždy svázána s účtem obce, nikoliv podřízených organizací.

Tarif: PREMIUM
 

Obec s organizacemi a externími spolky (pořadateli)

Události zakládají a editují pracovníci jednotlivých institucí ze seznamu právnických osob. Publikování událostí schvaluje pracovník obce v roli “Správce událostí”.

 • Zobrazení kompletní nabídky událostí v obci.
 • Vlastní vzhled portálu.
 • Evidence pořadatelů, každý má vlastního uživatele.
 • Ekonomika událostí je vždy svázána s účtem obce, nikoliv podřízených organizací.
Tarif: PORTAL
 

Obec a externí organizace s vlastní ekonomikou
Mikroregion a obce

Umožňuje prezentovat akce jednotlivých obcí nebo dalších pořadatelů. Publikovaná akce musí být na straně prezentátora schválena správcem událostí. Obec nebo externí organizace odesílá svoje vybrané akce na portál prezentátora.

 • On-line registrace a správa účastníků.
 • Správa účastníků plně v gesci pořadatele.
 • Každá obec nebo externí organizace má samostatnou evidenci podle vlastního výběru.
 • Ekonomika událostí je plně v kompetenci pořadatele.
Tarif: PORTAL+asociace

Pokud těchto výhod chcete využít i vy, neváhejte a zkuste informační systém pohodlne.info.

Vyzkoušet evidenci

 

Máte-li jakékoliv dotazy napište nám na info@pohodlne.info.