Karta člena

Většina organizací vede svou agendu členské základny interně. Vzhledem k tomu, že vzešlo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, mají členové právo nahlížet do agendy, jaké informace o nich organizace vede.

Pomocí propojení uživatelského účtu na pohodlne .info se členem v Evidenci členů dané organizace dostane člen přehled o tom, co o něm organizace eviduje. Může tak zažádat o úpravu údajů, smazání konkrétních záznamů nebo o úplné vymazání z evidence. Pomoci této služby tak může např. rodič získat přehled o docházce svého dítěte na trénink. Pokud je osoba členem více organizací, má přehled o všech záznamech na jednom místě.

Člen může na Kartě člena udělit a odebrat souhlasy se zpracováním. Člen také uvidí záznamy, kdo nahlížel a jak zpracovával jeho osobní údaje (není součástí ukázky níže).

Umíme připravit na míru ke stažení v PDF členský průkaz podle požadavků organizace, kde se předvyplní údaje člena z evidence.

Upozorňujeme, že kartu člena s Evidencí členů lze propojit jen tehdy, používá-li organizace, již jste členem, zakoupenou Evidenci členů přes portál pohodlne .info. Pokud tomu tak není, informujte vedení organizace o této možnosti.