Karta člena

Většina organizací vede svou agendu členské základny interně. Vzhledem k tomu, že vzejdou v platnost připravované právní normy, které umožní členům nahlížet do agendy, jaké informace o nich organizace vede, nabízíme možnost si tyto informace načíst skrze náš portál.

Pomocí propojení uživatelského účtu na pohodlne .info se členem v evidenci členů dané organizace dostane člen přehled o tom, co o něm organizace eviduje. Může tak zažádat o úpravu údajů, smazání konkrétních záznamů nebo o úplné vymazání z evidence. Pomoci této služby tak může např. rodič získat přehled o docházce svého dítěte na trénink. Pokud je osoba členem více organizací, má přehled o všech záznamech na jednom místě.

Upozorňujeme, že kartu člena s evidencí členů lze propojit jen tehdy, používá-li organizace, již jste členem, zakoupenou evidenci členů přes portál pohodlne .info. Pokud tomu tak není, informujte vedení organizace o této možnosti.

Toto je ukázková karta člena, pokud jste členy opravdové organizace, prosím vyberte si ji ze vybíracího seznamu v pravém horním rohu.
Filtr:
0011Jakub Kukačka17.09.19989809171234OK