Karta člena

Pomocí propojení uživatelského účtu na pohodlne .info se členem v Evidenci členů dané organizace dostane člen přehled o tom, co o něm organizace eviduje.

 

Podoba evidence členů

Jak vám Karta člena může pomoci?

Vzhledem k platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, mají členové právo nahlížet do agendy, jaké informace o nich organizace vede.

  • Člen může zažádat o úpravu údajů, smazání konkrétních záznamů nebo o úplné vymazání z evidence.

  • Pomoci této služby tak může např. rodič získat přehled o docházce svého dítěte na trénink.

  • Pokud je osoba členem více organizací, má přehled o všech záznamech na jednom místě.

  • Člen může na Kartě člena udělit a odebrat souhlas se zpracováním.

  • Člen může vidět záznamy, kdo nahlížel a jak zpracovával jeho osobní údaje (není součástí ukázky).

  • Podle požadavků organizace umíme připravit na míru ke stažení v PDF členský průkaz, ve kterém se předvyplní údaje člena z evidence.

  • Upozorňujeme, že kartu člena lze propojit jen tehdy, používá-li organizace zakoupenou Evidenci členů přes portál pohodlne .info .

 

Pro více informací nám napište na  info@pohodlne.info.