Evidence členů

My vyvíjíme, vy používáte!

 

Podoba evidence členů

Jaké Vám náš systém přinese výhody?

S naším systémem pohodlne .info získate tyto výhody.

 • Spravujete členskou základnu pohodlně a online.

 • Máte předpřipravené údaje pro státní instituce a můžete tak využít dotačních programů.

 • Ulehčíte si práci s evidenčními údaji pro nadřazené organizace.

 • Získáte přehled o členských závazcích vůči vaší organizaci.

 • Snadno provážete členy s událostmi.

 • Své členy informujte o aktualitách či pořádaných událostech formou e-mailové komunikace .

 • Ušetřený čas můžete využít ve prospěch vašeho spolku.

Pokud Vás tato služba zaujala, vyzkoušejte si ji!

Vyzkoušet evidenci

Tarify

MINI

 • základ pro evidenci členů
 • 5 000 e-mailů ročně
 • 5 GB diskový prostor
 • technická podpora
 • záloha 1x denně

3 500 Kč

4 235 Kč s DPH

PREMIUM

 • rozšířená ekonomika
 • pokročilý mailing
 • rozšiřitelné o funkce na míru
 • 10 000 e-mailů ročně
 • 10 GB diskový prostor
 • technická podpora
 • záloha 1x denně

10 000 Kč

12 100 Kč s DPH

PORTÁL

 • vlastní doména a design
 • evidence členských organizací
 • rozšířená ekonomika
 • pokročilý mailing
 • rozšiřitelné o funkce na míru
 • 25 000 e-mailů ročně
 • 15 GB diskový prostor
 • technická podpora
 • záloha 1x denně

12 500 Kč

15 125 Kč s DPH

Uvedená cena u tarifu nezahrnuje DPH a jedná se o roční poplatek.

Podrobný popis funkce systému Evidence členů

Evidence členů

Umožňuje:

 • vést veškeré potřebné údaje o fyzických i právnických osobách včetně kontaktních údajů,

 • definovat různé typy členství,

 • seskupovat členy do různých skupin,

 • definovat vazby mezi členy, např. u nezletilých zákonného zástupce, sourozence a případné další vztahy, které mohou mít vliv např. na výši členských příspěvků apod.

Osobní údaje a kontakty

 • Každá organizace si volí, které osobní údaje a typy kontaktů chce o členech evidovat.

Členství

Důležitým záznamem každého člena je jeho členství v organizaci (vznik, zánik, či změna členství v rámci věkové kategorie). Členství je možné definovat v rámci jednotlivých typů členů a to v souladu se stanovami organizace. Systém v základní verzi pracuje s těmito typy členů:

 • Aktivní člen - Členové, kteří se pravidelně účastní činnosti organizace

 • Zájemce - Potenciální člen, zájemce o členství, ke kterému je potřeba vést kontaktní údaje

 • Bývalý člen (Archiv) - Osoba, která členství ukončila nebo které bylo členství ukončeno. Organizace si může vést potřebné kontaktní údaje, které může využívat např. k pozvánkám na různé akce a podobně.

 • Nečlen - Osoba, která není členem, ale má určitý vztah k organizaci nebo jejím členům. např. se může jednat o rodiče dětí nebo účastníky různých akcí, které organizace pořádá.

Příspěvky a poplatky

Mezi příjmy organizace patří většinou členské příspěvky a další poplatky.

 • V evidenci lze definovat různé poplatky jako služby.

 • K jednotlivým poplatkům lze generovat jednoznačný identifikátor pomocí variabilního a specifického symbolu.

 • Je možné sledovat úhrady za daný měsíc.

 • Člen je o pohledávkách informován prostřednictvím e-mailu. Veškeré poplatky vidí na své členské kartě (stejně jako veškeré údaje o své osobě).

 • Systém pracuje ve dvou režimech, kdy si organizace může vybrat mezi prostým sledováním přijatých plateb nebo mezi sofistikovanějším sledováním veškerých pohledávek (očekávaný příjem, úhrady, pohledávky a nedoplatky).

 • Systém umožňuje platbu přes platební bránu a párování plateb z bankovních výpisů.

Komunikace se členy

Informujte členy o aktualitách organizace formou zasílání e-mailů.

 • Využijte zasílání e-mailů, ať už se jedná o zaslání upomínky o zaplacení členského poplatku nebo o zaslání informací o blížící se valné hromadě.

 • Můžete využít i předdefinované šablony, které upravíme podle vašich požadavků.

Informace a dokumenty

U jednotlivých členů lze evidovat řadu dalších potřebných informací jako například:

 • zdravotní prohlídky,

 • doložení kvalifikačních požadavků,

 • zapůjčené vybavení,

 • výkonnostní údaje,

 • ale i smlouvy či různá potvrzení.

 

 • Lze hlídat vypršení termínů a přikládat kopie dokumentů.

Skupiny

Člena lze zařadit do vybrané skupiny s časovým vymezením.

 • Může se jednat o oddílovou skupinu, ke které může získat přístup v rámci evidence členů vedoucí skupiny, např. trenér.

 • Člen může získat funkci v rámci organizace, např. trenér nebo člen výboru, kterou lze pokrýt také pomocí skupin.

Docházka a účast člena na událostech organizace

V systému lze vést údaje o přítomnosti členů na různých akcích, např. tréninky.

 • Pro tuto příležitost je k dispozici Evidence účastníků propojující Evidenci členů s událostmi organizace, která umožní trenérům zadávat docházku on-line a rodičům tak lépe kontrolovat přítomnost svých dětí.

Výstupy a sestavy

Evidence členů umožňuje vytvářet různé výstupy a sestavy pro různé asociace či svazy, poskytovatele dotací či vlastní potřebu. V evidenci jsou k dispozici předdefinované výstupy pro:

 • Národní sportovní agenturu

 • Českou unie sportu

Kontroly

 • Pro zjednodušení řízení jsme do systému zabudovali řadu kontrol, jako jsou přehledy o úhradě jednotlivých poplatků, ale i věkové hranice pro jednotlivé typy členství a další.

Firmy a instituce

 • Systém evidence členů umožňuje vést u subjektů (např. různé zastřešující organizace, dodavatelé či donátoři) řadu informací, dokumentů a evidovat potřebné údaje k nim, včetně komunikace.

 

V případě zájmu je možné doplnit další výstupy z jiných asociací. Ve většině případech jsou údaje velice podobné.

 

Pokud Vás tato služba zaujala, vyzkoušejte si ji!

Vyzkoušet evidenci