GDPR a Evidence členů

Pokud jste našimi zákazníky a máte zakoupenu naši Evidenci členů, máte možnost využívat technická opatření, která vycházejí z GDPR. Opatření, popsané v našem článku Gdpr a dopad na spolky, postupně implementujeme (nebo jsme již naimplementovali) do naší evidence členů:

 • Správa GDPR
 • Karta člena - člen má přehled o svých osobních údajích vedených v organizaci.
  • Může osobní údaje upravovat.
  • Může udělit a odebrat souhlasy se zpracováním.
  • Vidí záznamy, kdo nahlížel na jeho osobní údaje.
 • Online přihláška - odpovídající požadavkům na GDPR, do které si můžete nadefinovat souhlasy, ke kterým by měl nový člen při registraci udělit souhlas.
 • Přenos členské základny - k jinému zpracovateli osobních údajů v případě žádosti organizace.

Další podrobnosti a ukázky připravujeme!

Správa GDPR jako služba

Správu GDPR jsme navrhli tak, aby se dala použít ve stávajících informačních systémech spolků a organizací. Pomocí webových služeb a našich doplňků jsme schopni propojit vaši současnou evidenci s naší Správou GDPR. Správa GDPR bude obsahovat tyto části:

 • Definice souhlasů
 • Přehled udělených souhlasů
 • Přehled nahlížení na osobní údaje
 • Přehled exportů a záloh
 • Směrnice a dokumenty

Pro více informací o této službě nás kontaktujte na info@pohodlne.info.