GDPR a evidence členů

Pokud jste našimi zákazníky a máte zakoupenu naši evidenci členů, máte možnost využívat technická opatření, která vycházejí z GDPR. Opatření, popsané v našem článku Gdpr a dopad na spolky, postupně implementujeme (nebo jsme již naimplementovali) do naší evidence členů:

 • Správa GDPR
  • Definice souhlasů - nadefinujte si souhlasy se zpracováním, které budete chtít po členech, aby vám udělili.
  • Přehled udělených souhlasů - seznam osob s udělenými či odebranými souhlasy.
  • Přehled nahlížení na osobní údaje - záznamy o tom, kdo z organizace nahlížel na osobní údaje člena.
  • Přehled exportů a záloh - informace o tom, jak se nakládalo s osobními údaji členů při zpracování mimo evidenci.
  • Směrnice a dokumenty - seznam směrnic a dokumentů definující pravidla, jak bude organizace nakládat s osobními údaji a odpovědnosti za správu osobních údajů.
 • Karta člena - člen má přehled o svých osobních údajích vedených v organizaci.
  • Může osobní údaje upravovat.
  • Může udělit a odebrat souhlasy se zpracováním.
  • Vidí záznamy, kdo nahlížel na jeho osobní údaje.
 • Online přihláška - odpovídající požadavkům na GDPR, do které si můžete nadefinovat souhlasy, ke kterým by měl nový člen při registraci udělit souhlas.
 • Přenos členské základny - k jinému zpracovateli osobních údajů v případě žádosti organizace.

Další podrobnosti a ukázky připravujeme!

Správa GDPR jako služba

Správu GDPR jsme navrhli tak, aby se dala použít ve stávajících informačních systémech spolků a organizací. Pomocí webových služeb a našich doplňků jsme schopni propojit vaši současnou evidenci s naší Správou GDPR. Správa GDPR bude obsahovat tyto části:

 • Definice souhlasů
 • Přehled udělených souhlasů
 • Přehled nahlížení na osobní údaje
 • Přehled exportů a záloh
 • Směrnice a dokumenty

Pro více informací o této službě nás kontaktujte na info@pohodlne.info.