Evidence účastníků

Evidence účastníků pomáhá zjednodušit práci s agendou pořádané události. Organizace tak získají přehled o lidech, kteří se chtějí události zúčastnit. Další předností je vedení kontaktních údajů, sledování úhrad nebo práce s náhradníky. Pokud organizace používá naši Evidenci členů, mohou tak snadněji provázat členy s událostmi jako je např. soustředění apod. Evidenci účastníků lze bezplatně aktivovat v nastavení události.

Podoba evidence členů

Podoba aplikace evidence účastníků

Seznam účastníků

Do seznamu účastníků lze přidávat nové osoby nebo osoby, které se v minulosti účastnily jiné události. Tím dojde k zachování historie a zamezí se tak duplicitám.

Účastníci se dají dělit podle stavu registrace. Lze si tak zobrazit finální účastníky, kteří mají vše v pořádku, případně náhradníky nebo jen potencionální zájemce. Součástí seznamu mohou být i osoby, které se podílejí na organizaci události. Tím lze získat přehled o všech zúčastněných.

Podle stavu úhrady lze jednoduše zjistit, zda mají všichni řádně zaplaceno nebo zda je potřeba ještě někoho urgovat nebo ve finále vyřadit z události za nesplnění podmínek.

Každému účastníkovi lze vygenerovat číslo registrace, aby byl snadněji identifikovatelný třeba v seznamech.

Každá události jednou končí a už v její závěru se objevují dotazy, zda se lze účastnit té další. Proto lze tyto zájemce ze seznamu účastníků zaregistrovat do nové události jako nově registrované, aby se s nimi počítalo.

Platby účastníků

K účastníkům lze vygenerovat pohledávky vycházející z ceny události. Poté lze tyto pohledávky upravovat podle toho, kdy došlo k zaplacení, případně zda účastník uplatnil nějakou slevu. Ve výsledku jsou i vidět celkové příjmy od účastníků události.

K pohledávkám lze přidat i doplňkové služby, které byly definovány v ceníku události a které si účastník objednal navíc.

Další funkce

Připravujeme do evidence účastníků další funkce, které organizátorům pomohou s pořádáním jejich událostí. Mezi ně patří např. online registrace a plno dalších funkcí.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo máte další náměty k evidenci účastníků, napište nám na info@pohodlne.info.