Späť

Většinu nákladu na sportovní aktivity hradí rodina

V Ostravě se 8. září 2015 uskutečnila konference České unie sportu na téma Financování sportu v České republice a regionech. Konference se zúčastnila celá řada významných osob, které mají s uvedenou problematikou co činit, v čele s paní ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou, hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem, jeho náměstkyní Věrou Pálkovou. Českou unii sportů zastupovalo jeho vedení v čele s Miroslavem Janstou, Miroslavem Peltou, Markem Hájkem a řadou dalších.

Hlavní téma bylo dáno v názvu a všichni diskutující se k němu vyjadřovali poměrně racionálně. Asi zásadní byl projev paní ministryně, která celkem jasně a srozumitelně stanovila, jak by se měla situace vyvíjet a jakým způsobem by mohlo docházet k nárůstu prostředků v této oblasti, včetně přijetí zákona o sportu. Tento mírný pokrok v mezích zákona, což je asi lepší nežli stavění vzdušných zámků.

Pan předseda Jansta poměrně jasně poukázal na nedobrý stav sportovišť v České republice a problematické rozdělování výnosu z loterií přes městské kasy. Toto téma pak v prezentaci rozvinuli pánové Marek Hájek a Michal Kraus. Nic lichotivého či zásadně optimistického tam zrovna nebylo, byť odraz ode dna byl naznačen a v grafech jasně patrný.

Za zcela zásadní a poměrně děsivou lze považovat informaci pana Krause, že 80 procent nákladů na činnost sportovních oddílů v republice je financováno z rozpočtu českých domácností. Pokud jsme si porovnali křivky prezentovaných grafů s představami paní ministryně, žádné zásadní zlepšení tam vidět nebylo, takže se dá očekávat, že toto procento zůstane i v nejbližších letech velmi podobné a klesat bude jen zvolna. Ve světle či spíše tmě těchto perspektiv je proto výběr členských příspěvků pro sportovní oddíly zcela zásadní činností.