Členská přihláška - Aikido SKP Frýdek-Místek

Osobní údaje
Kontakty
Souhlasy
 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a evidovány v databázi členů klubu a SKP Ostrava za účelem evidence členské základny, stupňů technické vyspělosti a komunikaci se členy, dále zpracovávány pro účely orgánů státní správy a samosprávy v případě žádostí o dotace, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 
 Prohlášení

Prohlašuji, že mi nejsou známy žádné závažné zdravotní komplikace, které by mohly přímo ovlivnit mou výuku aikido, v případě pochybnosti jsem tyto skutečnosti konzultoval se svým lékařem.

 
 Upozornění

Byl jsem upozorněn a beru na vědomí, že výuka aikido se řadí do kategorie se zvýšeným sportovním rizikem, a proto je na mém zvážení zdali se sám individuálně proti tomuto riziku pojistím. Ze strany klubu nebudu požadovat plnění tohoto rizika.

 
provozovatel pohodlne.info
Předvyplnit údaje do přihlášky?
Nyní jste přihlášen na portál pohodlne.info. Přejete si předvyplnit do přihlášky údaje z vašeho profilu?