Pomáháme členům a rodičům

Pokud organizace (spolek, klub, středisko volného času apod.), kterou navštěvujete Vy nebo Vaše dítě, využívá náš portál také pro evidenci členů, jejich členství a plateb, máte k dispozici všechny údaje, které o Vás tato organizace vede. Pokud jste členem více organizací, máte všechny informace na jednom místě.

 

Karta člena

  • Člen může zažádat o úpravu údajů, smazání konkrétních záznamů nebo o úplné vymazání z evidence.

  • Pomoci této služby tak může např. rodič získat přehled o docházce svého dítěte na trénink.

  • Pokud je osoba členem více organizací, má přehled o všech záznamech na jednom místě.

  • Člen může udělit a odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  • Člen může vidět záznamy, kdo nahlížel a jak zpracovával jeho osobní údaje.

 

Nejste si jisti, zda organizace, kterou navštěvujete využívá systém pohodlne .info? Napište nám na info@pohodlne.info.