Přehled nahlížení na osobní údaje

Veškerý pohyb správce osobních údajů v aplikaci zaznamenáváme do logu. Tím vzniká transparentní přehled o tom, kdo, kdy a kde nahlížel a pracoval s mými osobními údaji. Subjekt údajů pak může požadovat vysvětlení, proč konkrétní osoba tak činila a dá se tak odhalit počínání nekompetentní osoby.