Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  1. Uživatel uděluje samostatný souhlas provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů na základě Podmínek ochrany osobních údajů.

  2. Osobní údaje shromažďováné v jednotlivých instancích zákazníkem jako jejich správcem jsou zpracovávána na základě Obchodní a licenční smlouvy mezi provozovatelem, jakožto pověřeným zpracovatelem a zákazníkem. Zpracování osobních údajů se v tomto případě řídí Zpracovatelskou smlouvou.