Zpět

Prodloužení termínu přihlašování do programu dotační Výzvy COVID - Sport

Národní sportovní agentura (NSA) zveřejnila dodatek č. 2, ve kterém se o měsíc prodlužuje možnost podávání žádosti ve Výzvě neinvestičního programu COVID-Sport do:

30. září 2020 23:59 hod. ⏰

Vy, zástupci sportovních klubů a organizací postižených epidemií koronaviru, využijte tak ještě dalších několik týdnů k přípravě podkladů a získejte tak státní podporu.