Zpět

Zbývají už necelé 3 týdny!

Věděli jste o tom, že Národní sportovní agentura (NSA) vyhlásila Výzvu v rámci dotačního neinvestičního programu  „COVID-SPORT“ ? V rámci tohoto programu podpory tak mohou sportovní organizace žádat o kompenzaci nákladů na provoz svých sportovních zařízení, výdaje za zrušené nebo odložené sportovní akce nebo nájem sportovních zařízení, která se musela uhradit, i když tyto organizace nesměly provozovat svou činnost.

 

Celková dotace činí 1 mld. korun , z níž je zatím vyčerpána jen část. Ukončení příjmu žádostí je 31. 8. 2020 do 23:59 hod. Proto neváhejte této podpory využít.  Na stránkách NSA naleznete   více informací .

 

Zjistili jste, že je pro Vás shromažďování podkladů moc složité? Zkuste příště využít náš evidenční systém. Ušetříme Vám práci a Váš čas. 

 

Náš systém se věnuje:

  • správě událostí organizace, 
  • evidenci účastníků,
  • evidenci členů organizace,
  • jednoduché ekonomice a on-line platbám,
  • přístupu pro členy a rodiče.

 

Vyzkoušejte naši demoverzi zdarma